Продата имовина стечајног дужника ППТ "Фабрика уређаја и делова", Брус

23. јун. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника „ППТ ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА“ АД, Брус, методом Јавног надметања где је продата следећа  имовина:

Имовина
Напомена
(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена
(дин)
Купац
-Зграда трговине-Продавница ФУД, која се налази у улици Братиславе Петровић, изграђена на КП 944 Ко Брус. Продавница је уписанa у лист непокретности бр. 1087 КO Брус, број зграде 1, уписане површине 98 м2, правни статус објекта-објекат изграђен пре доношења прписа о изградњи, врста права - држалац, облик својине - друштвена, носилац права - стечајни дужник.
-Зграда угоститељства-Спортски Бифе, која се налази у улици Братиславе Петровић, изграђена на КП 944 КO Брус. Зграда угоститељства је уписана у лист непокретности бр. 1087 КO Брус, број зграде 2, уписане површине 35 м2, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - држалац, облик својине - друштвена, носилац права - стечајни дужник.
-Кат. парцела бр. 772/1 укупне површине 00.00.50 ха, уписана у лист непокретности бр. 152 К.О. Мала Грабовница, врста земљишта - остало земљиште, врста права - држалац, облик својине - друштвена, носилац права - стечајни дужник.
-Кат. парцела бр. 83/72 укупне површине 00.05.29 ха, уписана у лист непокретности бр. 412 К.О. Велика Грабовница, врста земљишта - пољопривредно земљиште, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права - стечајни дужник.
Предмет продаје као јединствена целина
5.790.888,88
2.895.444,44
ВЕРОЉУБ МИЈАЈЛОВИЋ      „ИДЕ ВОЗ“ ДОО
КРУШЕВАЦ

Стечај

Предузеће за производњу уређаја и делова ППТ ФУД-фабрика уређаја и делова АД Брус

Локација:

Брус

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива