СТРЕЛА-ШУМАДИЈА а.д., у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

19. јун. 2015.

На основу решења Трговинског суда у Београду Ст. бр. 211/2010 од 23.03.2010. године, у складу са члановима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС, бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:


 

,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д., Београд у стечају

ул. Канарево брдо 14/4

 

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

Р. бр. целине

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1

Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 65,63 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 2, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу 2. део као пословни простор -три просторије за који није утврђена делатност, површине 66 м2.

3.402.475,00

1.360.990,00

2

Локали у Аранђеловцу , са припадајућом покретном имовином и то:

- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 38 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 2, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део као пословни простор -две просторије за који није утврђена делатност, површине 71 м2 и

- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 109,02 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 3, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2 део као пословни простор -три просторије за који није утврђена делатност, површине 76 м2 .

 * Према фактичком стању други локал из ове целине проширен је на рачун првог локала, из наведеног разлога стварне површине локала се значајно разликују од укњижене.

7.604.937,00

3.041.975,00

3

Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 51,94 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 3, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део као пословни простор -две просторије за који није утврђена делатност, површине 52 м2..

2.680.738,00

1.072.295,00

4

Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 71,87 м2 који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 4, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део, као пословни простор -две просторије за који није утврђена делатност, површине 72 м2.

3.711.790,00

1.484.716,00

5

Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 41,39 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 4, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан уписан у В. листу -2. део, као пословни простор -две просторије за који није утврђена делатност, површине 41 м2 .

2.325.024,00

930.010,00


Преузмите оглас у целости
Стечај

Аутосаобраћајно предузеће СТРЕЛА ШУМАДИЈА АД - у стечају

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива