ДП ТЕХНОУНИОН, у стечају оглашава трећу продају имовине јавним надметањем

07. јун. 2015.
На основу решењаПривредногсудауНишу,II Ст.763/2011 од 10.05.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
 
ДП "ТЕХНОУНИОН" у стечају, из Гаџиног Хана,
Ул. Вука Караџића бр. 48 (раније улица Маршала Тита бб)
 
ОГЛАШАВА
трећу продају имовине јавним надметањем
 
 

Предмет продаје - имовина као целина
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 
1.   Грађевински - пословни објекат у Гаџином Хану у улици Вука Караџића број 48, који је у лист непокретности бр. 1 КО Гаџин Хан уписан као Зграда бр. 1 - Остале зграде, површине у основи 197m² (спратност Пр.), постојећа на КП бр. 3824/1 КО Гаџин Хан.
2.   Опрема и инвентар, по спецификацији.
 
1.543.138,00
685.839,00

 
преузмите цео оглас
Стечај

Друштвено предузеће за техничко-технолошку и производну сарадњу занатства и инд. ТЕХНОУНИОН ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива