Продат део имовине стечајног дужника "Нови дани" из Ивањице

04. јун. 2015.

Дана 04.06.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС у Београду, одржана је продаја имовине стечајног дужника Акционарско друштво за трговину и услуге „Нови дани“ у стечају Ивањица, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном дана 03.05.2015. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
1
Монтажна продавница „ПАРК“ Ивањица
3.295.382,00
2.650.000,00
АЦО КРИВОКУЋА
2
Продавница „Стадион“ са магацином
2.502.539,00
1.251.269,50
НИКОЛА ЛИШАНИН
3
Самоуслуга „Зелени Венац“
33.658.597,00
16.829.298,50
СПЕКТАР ПЛУС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ,
ИВАЊИЦА
5
Продавница „Јасен“
23.180.756,00
11.590.378,00
ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ВРШЕЊЕ УСЛУГА ПРЕХРАНА ДОО ПОЖЕГА

Како закључно са 28.05.2015. године, није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 4, 6, 7, 8 и 9 продаја за ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ.


Стечај

АД ЗА ТРГОВИНУ И УЛУГЕ НОВИ ДАНИ ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива