Продат део имовине Предузећа за финансирање, стицање и управљање капиталом РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА а.д. у стечају, из Новог Пазара

04. јун. 2015.

Дана 04.06.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је прва продаја имовине стечајног дужника Предузећа за финансирање, стицање и управљање капиталом РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА а.д. у стечају, из Новог Пазара, методом јавног надметања.


Остварена је продаја:


Ред.

бр.

Предузеће


Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

      Купац

  1.  

Предузеће за финансирање, стицање и управљање капиталом РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА а.д. у стечају, из Новог Пазара

Целина 2 из огласа

1.044.139,20

600.000,00

Един Плунцевић

Нови Пазар


Закључно са 28.05.2015. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција, за учешће на јавном надметању за целине 1,3 и 4 из огласа о продаји, те је продаја за ове целине проглашена неуспешном.


 

Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива