ГОДОМИН, у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним надметањем

22. мај. 2015.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Пожаревцу од 17.11.2005.године, број предмета Ст. бр. 6/05, а у складу са члановима 109, 110 и 111. Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004) и Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине („Сл. гласник РС“ бр. 43/2005), као и Одлуке одбора поверилаца од 22.01.2011.године, стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ „ГОДОМИН“ - у стечају, СМЕДЕРЕВО, Карађорђева бр. 69

О Г Л А Ш А В А

                                                                        Продају  непокретне имовине јавним надметањем

 

А. Продаја пољопривредног, шумског земљиште и земљиште у грађевинском подручју


Пољопривредно и остало земљиште у КО Ландол, врста права: својина, облик својине: друштвена, уписано у ЛН бр.587 (власништво 1/1), укупан број катастарских парцела 106, укупна површина земљишта које се продаје износи 15ха 11а 22 м2.

Рб. пак.

Број парцеле

ЛН

Потес

Култура и класа

Површина

Почетна цена у дин.

Депозит у дин.

ха

а

м


1971/1

587

Раља

Ливада 3

00

17

81
1971/2

587

Раља

Остало вештачки створено неплодно

00

19

56
1971/4

587

Раља

Ливада 3

00

14

17
1971/5

587

Раља

Остало вештачки створено неплодно

00

04

45
1971/6

587

Раља

Остало вештачки створено неплодно

00

05

57
1971/7

587

Раља

Остало вештачки створено неплодно

00

09

98
1978/1

587

Раља

Ливада 3

00

13

40
1978/2

587

Раља

Ливада 3

00

12

83
1981/1

587

Раља

Ливада 3

01

06

18
1981/2

587

Раља

Ливада 3

00

05

69
1983/1

587

Дивич

Трстик -мочвара 2.класе

00

32

60
1989/1

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

38

60
1989/3

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

11

261

1989/4

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно земљиште

00

14

88
1990/1

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

01

79
1991/1

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

33

67
1991/2

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

03

60
1991/3

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

05

20
1994/1

587

Ива

Воћњак 3

00

02

09
1995/1

587

Ива

Ливада 4

00

23

08
1995/2

587

Ива

Ливада 6

00

07

96
1995/3

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

03

19
1996/1

587

Ива

Воћњак 3

00

02

20
1997/1

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

19

94
1997/2

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

07

98
1997/3

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

03

19
2000/1

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

15

21
2000/3

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

07

20
2000/4

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

02

80
2001/1

587

Ива

Њива 3

00

01

17
2002

587

Ива

Ливада 6

00

03

00
2003/1

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

35

35
2003/2

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

14

87
2003/3

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

06

42
2007/1

587

Ива

Ливада 5

00

07

20
2007/2

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

02

00
2008/1

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

03

66
2008/2

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

01

42
2009/1

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

02

45
2009/2

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

01

22
2101/1

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

23

95
2101/2

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

17

98
2103

587

Ива

Ливада 5

00

33

45
2104

587

Ива

Ливада 5

00

45

02
2109

587

Ива

Трстик -мочвара 2.класе

00

07

99
2110/1

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

04

40
2110/2

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

07

60
2110/3

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

04

40
2111/1

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

04

83
2111/2

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

04

83
2111/3

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

02

41
2111/4

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

02

01
2111/5

587

Ива

Трстик -мочвара 1.класе

00

02

41
2111/6

587

Ива

Остало вештачки створено неплодно

00

02

01
2112/1

587

Ива

Ливада 6

00

04

87
2112/2

587

Ива

Ливада 6

00

06

08
2118

587

Ива

Ливада 4

00

19

63
2120/1

587

Крчевина

Ливада 3

00

15

22
2120/3

587

Крчевина

Остало вештачки створено неплодно

00

13

22
2123

587

Ива

Ливада 6

00

00

40
2124/1

587

Ива

Ливада 6

00

01

06
2124/2

587

Ива

Ливада 6

00

02

051

2126

587

Ива

Њива 2

00

37

71
2127/1

587

Ива

Њива 2

00

36

84
2127/2

587

Ива

Њива 2

00

37

83
2128

587

Раља

Њива 2

00

71

25
2129

587

Ива

Ливада 3

00

04

67
2130

587

Ива

Њива 2

00

36

25
2131/1

587

Тополе

Њива 2

00

17

40
2131/2

587

Тополе

Њива 2

00

16

39
2132/3

587

Тополе

Ливада 2

00

05

26
2132/4

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

04

44
2132/6

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

06

83
2133/1

587

Тополе

Ливада 3

00

18

42
2133/4

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

03

20
2138/1

587

Тополе

Ливада 3

00

57

54
2138/3

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

10

11
2139

587

Тополе

Њива 2

00

34

96
2141/1

587

Тополе

Ливада 4

00

52

12
2141/3

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

09

62
2143/1

587

Тополе

Ливада 4

00

21

77
2143/3

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

09

21
2144

587

Тополе

Њива 2

00

30

89
2146

587

Тополе

Ливада 3

00

01

65
2150/1

587

Тополе

Ливада 3

00

11

72
2150/3

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

02

83
2151/1

587

Тополе

Ливада 3

00

09

25
2151/3

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

03

21
2153/1

587

Тополе

Ливада 3

00

11

70
2153/3

587

Тополе

Остало вештачки створено неплодно

00

02

82
2156/1

587

Тополе

Ливада 3

00

60

16

преузмите оглас у целости
ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива