Неуспела продаја имовине стечајног дужника "Централ" из Земуна

18. мај. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржанa je продајa имовине стечајног дужника „ЦЕНТРАЛ“ АД у стечају, Београд-Земун, методом јавног прикупљања понуда.

С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да нико није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију, стечајни управник је прогласио наведену продају неуспелом.

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива