Продат део имовине ДП "Воће-Суботица" у стечају

30. апр. 2015.

Дана 30.04.2015. године, одржана је продаја имовине стечајног дужника ДП „ВОЋЕ-СУБОТИЦА“ у стечају из Суботице, сврстана у четири имовинскe целинe, према огласу о продаји, методом јавног надметања:


Ред.
бр.
Предузеће
Имовина
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
ДП "ВОЋЕ-СУБОТИЦА" у стечају из Суботице
Целина бр. 2 из огласа
591.638,40
591.638,40
Бранко Јовановић

Продаје за имовинске целине 1, 3 и 4 су проглашене неуспелим, пошто нико од заинтересованих купаца није уплатио депозит за учешће на продаји.

ДП ВОЋЕ-СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће ВОЋЕ-СУБОТИЦА за прераду и конзервисања воћа и поврћа, трговину на велико и мало и експорт-импорт - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива