Југоекспорт Авала филм у стечају продат као правно лице

22. апр. 2015.

„JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNATIONAL” АД у стечају, Београд продат је - као правно лице - на јавном надметању, у организацији Агенције за приватизацију, по почетној цени од 980.349.988 динара.

Купац је правно лице „FILMWAY“ доо, из Београда, који је уједно био и једини учесник на јавном надметању, уплатом депозита у износу од 392.139.995 динара.

Најважнију имовину стечајног дужника чине објекти у Београду, у улици Кнеза Вишеслава број 88; продуцентска и друга права, на целокупној продукцији и копродукцији играних, документарних, експерименталних, анимираних и рекламних филмова и тв серија; као и покретна имовина (канцеларијски намештај, опрема, инвентар и филмска реквизита).

Стечајни поступак отворен је Решењем Привредног суда у Београду, дана 14.09.2011. године, а Агенција за приватизацију је именована за стечајног управника.

Оглас о продаји је објављен 14.03.2015. године и доступан је на сајту Агенције за приватизацију: www.priv.rs (http://priv.rs/upload/document/avala_oglas.pdf).

Стечај

PREDUZEĆE ZA FILMSKU DELATNOST JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNATIONAL ADA BEOGRAD - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива