Продата покретна и непокретна имовина предузећа Конфекција „КЛУЗ-СРЕМ" АД у стечају, из Руме

22. апр. 2015.

Дана 15.04.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АД у стечају из Руме, јавним прикупљањем понуда.


С обзиром на то да је вредност пристигле понуде била нижа од 50% процењене вредности, иста је прослеђенa Одбору поверилаца на изјашњење.


Како је Одбор поверилаца дао сагласност за прихватање цене испод 50% од процењене вредности, продаја је проглашена успешном.


Предузеће

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ (дин.)

Продајна цена           (дин.)

КУПАЦ

КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АД у стечају из Руме

Објекти уписани у ЛН 11968 КО Рума, и то : зграда пословних услуга фабричка зграда; зграда број 1, зграда пословних услуга; зграда број 2, зграда пословних услуга; као и ванкњижни објекти: магацин готове робе са везним делом и настрешницом; магацин сировине са везним делом; портирница са амбулантом и настрешницом;електрорадионица и магацин ОНО; лимена шупа; радионица у анексу хале; приступне саобраћајнице, платои, ограда, спољни развод инсталација.

Гарсоњера уписана у ЛН 11713 КО Рума, и то: гарсоњера у поткровљу, број 45.

Предмет продаје је и покретна имовина која се налази у наведеним објектима, све према огласу објављеном, дана 16.03.2015. године.

198.931.118

53.000.000

„FIXA SHOES“ doo, Београд, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 12


КЛУЗ-СРЕМ АД РУМА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

КОНФЕКЦИЈА КЛУЗ-СРЕМ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива