Одржана продаја имовине стечајног дужника ГРАД А.Д. у стечају, Косјерић

15. апр. 2015.

Дана 30.03.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја 3 целине имовине стечајног дужника ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАД“ А.Д. у стечају, Косјерић, Ул. Олге Грбић бр. 1, методом јавног прикупљања понуда.

 

За целину 2 достављена је једна пријава за учешће на јавном прикупљању понуда од стране Игора Вуловића, матични број 1605991790015, , са понудом у износу од 1.506.122,36 динара, која је била мања од 50% процењене вредности и  достављена  је   на одлучивање  Одбору  поверилаца.  Одбор поверилаца се сагласио да се непокретна имовина, означена као целина 2 прода понуђачу Игору Вуловићу.

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива