Одржана продаја имовине стечајног дужника "29. новембар" из Суботице

01. апр. 2015.

Дана 31.03.2015. године, одржана је продаја имовине стечајног дужника ИМК „29. НОВЕМБАР“ АД  у стечају из Суботице сврстана у 12 имовинских целина, према огласу о продаји методом јавног прикупљања понуда.


За имовинске целине 3, 7 и 8, из Огласа о продаји, достављене су понуде мање од 50 одсто процењене вредности имовине. Одлуку о прихватања или одбацивању ових понуда донеће Одбор поверилаца стечајног дужника.


С обзиром да закључно са 24.03.2015. године нико од евентуалних купаца није уплатио депозит (односно положио првокласну банкарску гаранцију) за имовину груписану у целине број 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 из  Огласа, Комисија за спровођење продаје јавним прикупљањем понуда прогласила је продају наведених целина неуспелом.


Дана 23.03.2015. године Привредни суд Суботица је донео Решење којим се обуставља поступак продаје имовине стечајног дужника у делу који се односи на: малопродајни објекат који се налази у Бачкој Тополи, Трг др. Зорана Ђинђића 3, у приземљу стамбене зграде за колективно становање, зграда 1, површине 329 м2, уписане у лист непокретности бр. 5369, број посебног дела 25, пословни простор-осам просторија трговине површине од 115 м2, друштвена својина, обим удела 1/1 по процењеној вредности од 3.716.168,00 динара, означена као целина број 2 из огласа.

ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива