Продат део покретне имовине ДП фабрика хлеба и пецива „Први мај" у стечају, из Рашке

31. мар. 2015.

Дана 30.03.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника Друштвеног предузећа фабрика хлеба и пецива „ПРВИ МАЈ“ из Рашке, методом jавног прикупљањa понуда.


Имајући у виду да, за целине 1 и 2 - закључно са 23.03.2015. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда, продаја тих целина је проглашена неуспешном.


Целина 3, чија је процењена вредност износила 422.890 динара, продата је купцу „Обнова метали“ доо , улица Дунавска 17-19, из Београда, а по цени од 211.500 динара.

Стечај

ПЕКАРА И МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ АД РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива