YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA Д.Д. Београд у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине

31. мар. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду XIIIСт. бр. 274/94 од 25.04.2006. године, а у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) и Одлуком одбора поверилаца од 11.02.2011.године, стечајни управник стечајног дужника:


YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA“ Д.Д. Београд у стечају, Коларчева број 1

ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине

методом јавног прикупљања понуда

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Предмет продаје су 4 целине имовине стечајног дужника и то:


преузмите цео документ
Стечај

YES YUGOEXPORT SISTEM /ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ СИСТЕМ, ЈЕС КОРПОРАЦИЈА ДД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива