Неуспела продаја имовине стечајног дужника "Ирис" у стечају из Пријепоља

30. мар. 2015.


Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА „ИРИС“ у стечају из Пријепоља, методом јавног прикупљања понуда, проглашена је неуспелом. Продаја је одржана у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију.


           

Ред.
бр.
Имовина
Напомена
(целина из огласа)
Процењена вредност (дин)
Продајна  цена
(дин)
      Понуђач
1.
Целина бр.1 - Опрема у Шивари бр. 1 (лево крило зграде)
Целина бр.1 
5.830.696,00
/

/

2.

Целина бр. 2 -  Опрема у Шивари бр. 2 (лево крило зграде) и Кројачници
Целина бр. 2
6.941.099,00
/
/
3.
Целина бр. 3 - Залихе у Магацину сировина (лево крило зграде)
Целина бр. 3
32.298.906,72
/
/
4.
Целина бр. 4 -  Залихе у Магацину готових производа  (лево крило зграде)
Целина бр. 4
3.577.341,00
/
/
5.
Целина бр. 5 -  Залихе у Магацину резервних делова (лево крило зграде)
Целина бр. 5
5.367.597,00
/
/Стечај

НДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС АД, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива