АД ДУВАНПРОМЕТ, у стечају оглашава другу продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

20. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 3.Ст.443/2011 од 10.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

АД „ДУВАНПРОМЕТ“ у стечају, Ниш, Булевар 12. Фебрар бб,

ОГЛАШАВА

Другу продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

 

Предмет продаје (имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина I:Пословни простор у Пироту“, који чини:

·        Пословни простор - Три просторија за које није утврђена делатност, површине од 87 м2, који се налази у приземљу Стамбено пословне зграде, постојеће на КП бр. 4070/59, у улици Народних хероја 112 у Пироту, спратности ПО+ПР+4СП, који Пословни простор је уписан у лист непокретности број 8268 КО Пирот - Град, В ЛИСТ - 2. ДЕО, страна 1,  Бр.Зг. 3, приземље, број посебног дела 1;

·        Инвентар по спецификацији;

2.449.050,00

1.306.160,00

Имовинска целина II: Пословни простор у Нишу, ул. Мајаковског бр.97“, који чини:

·        Пословни простор - Две просторија за који није утврђена делатност-ЛОКАЛ, површине од 133 м2, (са припадајућим подрумом површине од 30,54 м2), који се налази у приземљу Стамбено пословне зграде, постојеће на КП бр. 428/1, у улици Мајаковски бр.97 у Нишу, који Пословни простор је уписан у лист непокретности број 4053 КО Ниш - Ћеле кула, В ЛИСТ - 2. ДЕО, страна 1,  Бр.Зг. 6, приземље, број улаза 97, број посебног дела Л7;

5.310.000,00

2.832.000,00

преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДУВАНПРОМЕТ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива