ДОО NITEX , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

20. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр. 19/2013 од 17.12.2013. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Индустрија текстила ДОО „NITEX“ у стечају из Ниша,

Ул. Пантелејска бр. 77,

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

ЦЕЛИНА БР. 1

 

КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ TЕКСТИЛА У МЕДВЕЂИ који се састоји од:

 

·         ЗГРАДЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ - ХАЛА, уписана у В лист - 1. део л.н. 789 КО Медвеђа, бр. зграде 1, површине у основи  2.683.м2, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђен на к.п. 2362 уписаној у л.н. 789 КО Медвеђа;

·         ПОРТИРНИЦЕ, површине 18 м2, објекат изграђен на к.п. 2362 уписаној у л.н. 789 КО Медвеђа, објекат није уписан у базу катастарског операта;

·         КОТЛАРНИЦЕ, површине 22 м2, објекат изграђен на к.п. 2362 уписаној у л.н. 789 КО Медвеђа, објекат није уписан у базу катастарског операта;

·         ЗЕМЉИШТА - укупне површине 3ха 93а 14м2, уписано у л.н. 789 КО Медвеђа, као к.п. 2362, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, својина мешовита - обим удела 1/1;

·         ОПРЕМЕ са резервним деловима у власништву стечајног дужника, према спецификацији у продајној документацији;

·         ЗАЛИХА готових производа од текстила и полупроизвода од текстила.

 

71.294.840,00

14.258.968,00

ЦЕЛИНА БР. 2

 

СЛИКЕ У ВЛАСНИШТВУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, према спецификацији у продајној документацији

3.043.683,00

608.737,00

ЦЕЛИНА БР. 3

 

СТАТУА „ПРЕЉА", АНТОН АВГУСТИНЧИЋ, ин. бр.77 реплика урађена према оригиналу.

 

956.005,60

191.201,10

ЦЕЛИНА БР. 4

 

СТАТУА „ПРЕЉА" АЛЕКСАНДАР ШАКИЋ, ин. бр. 78

 

956.005,60

191.201,10


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
НИТЕКС ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА - НИТЕКС ДОО НИШ/НИТЕКС РАТКО ПАВЛОВИЋ

Локација:

Ниш (Пантелеј

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива