Продат део имовине предузећа "Шипад комерц намештај-промет" у стечају из Београда

16. мар. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајног дужника Друштвено предузеће за трговину и услуге ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ, Београд-у стечају, методом jавног прикупљања понуда где  је продата следећа имовина:

  

Имовина
Продајна цена
(дин)
      Купац
Пакет бр. 3:
 
Путничко возило: Застава 101 скала 55 ТНГ


60.100,00


КОМПАС ДОО
Бечеј

Пакет бр. 4:
 
Путничко возило: Застава 101 скала 55 ТНГ


60.100,00


Пакет бр. 5:
 
Путничко возило: Застава 101 скала 55 ТНГ

60.100,00

  

За пакете број 2 и 7 достављена је по једна понуда на износе ниже од 50% процењене вредности, те ће сходно томе, одлуку о евентуалној продаји донети Одбор поверилаца.

С обзиром да није уплаћен ниједан депозит нити положена банкарска гаранција за целине под редним бројем 1 и 6, из огласа о продаји имовине, комисија је ове продаје прогласила неуспелим.


Стечај

Друштвено предузеће за трговину и услуге ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ - ПРОМЕТ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива