JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNATIONAL" АД у стечају оглашава продају

14. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у  Београду 11.Ст-139/2011 од  14.09.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 10.03.2015. године, стечајни управник стечајног дужника

                                                                                                                                    

„JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNATIONAL“ АД у стечају,

БЕОГРАД, улица Кнеза Вишеслава бр. 88


ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

 

Најважнију имовину стечајног дужника чине:        


•        Објекти у Београду, у улици Кнеза Вишеслава бр. 88, постојећи на к.п. 13516/1, уписани у Лист непокретности број 1963 КО Чукарица, и то:

преузмите оглас у целости
Стечај

PREDUZEĆE ZA FILMSKU DELATNOST JUGOEXPORT AVALA FILM INTERNATIONAL ADA BEOGRAD - U STEČAJU

Локација:

Београд

Делатност:

Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива