Неуспела продаја стечајног дужника "Елнос комерц" из Бора

05. мар. 2015.


У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног  дужника АД  «ЕЛНОС КОМЕРЦ» у стечају, Бор, методом Јавног надметања:


Имовина
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена  (дин)
Продајна  цена
(дин)
 -ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - пет просторија за које није утврђена делатност - подрум и приземље, укупне површине 95 m2, број посебног дела 21, у саставу стамбено - пословне зграде у Бору, ул. Данила Киша бр. 2-4   и
-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - две просторије за које није утврђена делатност - подрум и приземље, укупне површине 75 m2, број посебног дела 22, у саставу стамбено - пословне зграде у Бору, ул. Данила Киша бр. 2-4.
Имовина као целина              
4.315.869,00
Неуспешна продаја

.

Стечај

АД за трговину на велико и мало увоз-извоз ЕЛНОС КОМЕРЦ - у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива