Неуспела продаја стечајног дужника "Сувобор", Брезна

27. феб. 2015.

У организацији стечајног управника, Агенције за приватизацију, одржана је продаја стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду и трговину „СУВОБОР“ у стечају Брезна, Горњи Милановац, као правног лица, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном дана 26.01.2015. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац

1.

Стечајни дужник као правно лице
19.090.861,00
/
НЕУСПЕШНО
Како закључно са 27.02.2015. године није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, те да није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена НЕУСПЕШНОМ.


Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива