ИРИС а.д, у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

28. феб. 2015.

На основу решења  Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 58/10 од 20.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


   Индустрија конфекције, дугмади и шналаИРИСа.д - у стечају,

Пријепоље, Ул. Валтерова бр. 106

 

ОГЛАШАВА

 

продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

 

 

Предмет продаје

(назив имовинске целине)

Процењена

вредност (динари)

Депозит

(динари)

Целина бр. 1

 

Предмет продаје је опрема у ШИВАРИ бр.1 (лево крило зграде) и то:

- машине за шивење типа Om necchi, Om pfaff, Singer (двоигловке, лакташице, рупичарке и др.); столови, тезге, транспортна колица и друга опрема по спецификацији из продајне документације;

5.830.696,00

1.166.139,20

Целина бр. 2

 

Предмет продаје је опрема у ШИВАРИ бр.2 (лево крило зграде) и КРОЈАЧНИЦИ и то: - машине за шивење типа Оm necchi, Оm pfaff, Мauster, Оверловка „ Јuki“ ( двоигловке, лакташице, рупичарке и др.); парни сто, парне пресе, столови , пегле, транспортна колица, столови за полагање тканине и друга опрема по спецификацији из продајне документације; 

6.941.099,00

1.388.219,80

Целина бр. 3

 

Предмет продаје су  залихе у МАГАЦИНУ СИРОВИНА (лево крило зграде) и то: дугмад, шнале, игле, конац, ластиш, чичак траке, чипке, рајсфершлуси, платно, поставе, тканине „Диолен“, „Катрин“ „Сегал“, кепер и др., по спецификацији из продајне документације;

38.298.906,72

7.659.781,34

Целина бр. 4

 

Предмет продаје су  залихе у МАГАЦИНУ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА (лево крило зграде) и то: радна одела, мантили, блузе, јакне, ветровке, панталоне, кошуље  по спецификацији из продајне документације;

3.577.341,00

715.468,20

Целина бр. 5

 

Предмет продаје су  залихе у МАГАЦИНУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (лево крило зграде) и то: разни резервни делови машина за шивење, грајфери, дршачи, вођице, вијци, зупчаници, лежајеви, ножеви, порубачи  и др. по спецификацији из продајне документације

 

 

5.367.597,00

 

1.073.519,40


 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
Стечај

НДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС АД, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива