Први Мај АД , у стечају оглашава трећу продају имовине јавним прикупљањем понуда

27. феб. 2015.

На основу решења о стечајног судије Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 13/10 од 24.05.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Пекара и млекара «Први Мај»АД- у стечају

Рашка, Власово бб

 

ОГЛАШАВА

трећу продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Редни број целине

Предмет продаје

(редни број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (динари)

Депозит

(динари)

1

Катастарска парцела 2405 КО Рудно, површине 0.22.27 ха, врста земљишта: пољопривредно земљиште, катастарска класа: њива 5. класе, потес: Долови, уписана у листу непокретности 267 КО Рудно, на којој је као носилац права својине уписана Фабрика хлеба и пецива „Први мај“ из Рашке и

Објекат млекаре - у изградњи на кат. пар. 2405 КО Рудно, на којем су урађени само груби грађевински радови и који се састоји од подрума површине 91,30 м2 и приземља површине 245,02 м2 који није евидентиран у катастарском операту нити је уцртан у копији плана, изграђен без одобрења за градњу и решених имовинскоправних односа, поводом којег није поднет захтев за легализацију

7.433.052,88

1.486.610,58

2

Метални киоск монтиран у Рашкој (на аутобуској станици) димензија 3 x 2 м, израђен од металног лима и опремљен са инсталацијама воде и струје, без дозволе надлежног органа за постављање истог.

40.000,00

8.000,00

3

Машине, опрема и грађевински материјал који се налази у Рашкој у седишту Производно прометног друштва „Финагро“ д.о.о. Рашка, Ул. Старовласовска бб, према спецификацији у прилогу продајне документације.

422.890,00

84.578,00

преузмите оглас у целости
Стечај

ПЕКАРА И МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ АД РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива