ИМК 29. НОВЕМБАР АД, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

20. феб. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Суботици, број предмета Ст.бр.50/2010 веза 12/2009 од 02.09.2009.године, у складу са члановима 109.,110., 111., и 112.  Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС» број 84/04)  и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

ИМК " 29  НОВЕМБАР " АД  у стечају из Суботице ул. Толминска бр. 35


ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина, груписана у следеће целине:

 

Целина бр.

Имовина

Процењена вредност у динарима

Депозит за уплату у динарима
1

Малопродајни објекат који се налази у Суботици, Ул. Бозе Шарчевића бр. 24, у приземљу стамбено-пословне зграде, површине 236 м², бр. зграде 1, бр. улаза 1, изграђене на кат.парцели  број 6528, уписане у Лист непокретности број 8261 К.О. Нови Град, бр. посебног дела 1,  пословни простор- једна просторија за коју није утврђена намена, површине 36 м², својина друштвена, обим удела 1/1 са припадајућом опремом.2.653.876,00


530.775,00
2

Малопродајни објекат који се налази у Бачкој Тополи, Трг др Зорана Ђинђића бр. 3, у приземљу стамбенe зграде за колективно становање, бр. зграде 1, површине 329 м², уписане у Лист непокретности број 5515 К.О. Бачка Топола - Град, изграђене на кат.парцели  број  5369, бр. посебног дела 25,  пословни простор - осам просторија трговине, површине 115 м², друштвена својина, обим удела 1/1.3.716.768,00


743.354,00

3

Покретна имовина - машине и опрема одељења за примарну прераду (Клање, расецање и чишћење црева): Линија за клање и обраду говеда, Елеватор за дизање свиња Линија за расецање 2000 полутки, Тестера за обраду говеђих полутки, Линија за чишћење свињских црева,  Аутоматски уређај за чишћење свињских црева,   Машина за одвајање свињских црева и остала покретна имовина по спецификацији из продајне документације


8.308.510,00


1.661.702,00
4

Покретна имовина - машине и опрема одељења Машћаре и Кобасичаре: Алфа-лавал линија за топљење масти, Резервоари за маст 2 ком, Машина за паковање масти, Пумпа за пребацивање масти 2К, Машина за клипсовање, Уређај пунилица и увртачица вир, Уређај континуирана машина за вакум пуњење, Машина за порционисање и увијање, Уређај континуирана вакум пунилица и остала покретна имовина по сепцификацији из продајне документације

19.479.000,00

3.895.800,00

5

Покретна имовина - машине и опрема одељења Трајне кобасице и то: Уређај вакум пунилица за сирове кобасице,  Уређај кутер крамер гребе, Дробилица Ласка, Машина за сечење смрзнутог меса, Сто радни метални, Сто радни метални велики и остала покретна имовина по сепцификацији из продајне документације
10.737.400,00
2.147.480,00
6

Покретна имовина - машине и опрема одељења Трајне конзерве-готова јела и Машинска обрада меса и то: Линија за готова јела, Затварачица готових јела,  Дупликатор за кување супе 3 комада,  Транспортер тракасти,  Затварачица Лубека, Алусил машина, Машина за дозирање и паковање конзерви, Аутомат кутер емулгатор ФД9,  Уређај вакум кутер тип 754, Уређај за пуњење досомат „WALDNER“ и остала покретна имовина према сепцификацији из продајне документације

37.050.400,00

7.410.080,00
7

Покретна имовина - машине и опрема одељења Полутрајна конзерва и Вакум паковање: Мултивац машина за вакум паковање,  Уређај за масажу шунке, Пастеризатор ППК-6, Уређај комора вакум затварачица, Машина за вакум паковање мултив,  Машина за вакум паковање „Унион“ и  остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији
14.340.800,00
2.868.160,008

Покретна имовина - машине и опрема одељења  Кафилерија: Уређај континуирана преса АЦТ 40,  Линија за пресу и млевење,  Центрифугални декантер,  деструктор,  уређај за ломљење „Wolking“ и остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији
3.844.800,00
768.960,009

Покретна имовина - машине и опрема одељења Лимарница и то: Ексцентар преса тип 712 комада 2, Алат  за пресовање поклопаца 400г.,  Алат за чашице готових јела 400г.,  Преса за извлачење поклопаца према спецификацији из продајне документације
2.350.000,00470.000,00


 10

Покретна имовина - Пратећа опрема у производњи:  Уређај за декарбонизацију воде, Расхладни уређаји,  Уређај за димљење Атмос,  Расхладни торањ,  Уређај кутер краме гребе 500л,  Аутоклав Ротомат, Уређај за кување и димљење,  Затварачица готових јела тип 7, Машина за прање напуњених лименки,  Машина за пуњење, дозирање и затварење паштета,  Уређај за паковање кобасице,  Уређај вакум преса за шунку и остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији (укупно  1.931 ставка опреме)


76.181.660,00


15.236.332,0011

Покретна имовина - Транспортна средства I: Трактор Zetor Crystal, Доставно возило IMV, Возило Zastava, Возило путничко Opel Vectra,  Jugo Skala 101  Poli, Камион Фап,  Специјално возило Fап, Путничко возило Zastava, Теретно возило Zastava1.676.000,00335.200,0012

Покретна имовина - Транспортна средства II : Возило Volvo 940 SE, Возило - контејнер Mercedes, Возило  Jugo Tempo 1.1, Теретно возило Mercedes, Возило Fap Mercedes, Теретно возило Mercedes Fap Sanos, Специјално возило Mercedes Fap Sanos, Теретно возило Fap, Теретно возило Fap, Возило путничко Opel Vectra, Специјално возило Mercedes Fap Famos, Специјално возило Fap, Возило Jugo 101 Skala Poly, Теретно возило Fap,Путничко возило Jugo 101 Skala 55.6.498.000,001.299.600,00

преузмите оглас у целости
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива