ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

11. феб. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 6.Ст.266/2012 од 07.09.2012. године, а у складу са члановима 131,132 и 133 Закона о стечају („Сл.гласник РС“ бр.104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл.гласник РС“ бр. 13/2010) стечајни управник стечајног дужника


Друштвено предузеће за трговину и услуге

„ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ-ПРОМЕТ” у стечају

Нови Београд, Ул. Палмира Тољатија бр. 5

 

О Г Л А Ш А В А

продају имовине јавним прикупљањем понуда


Предмет продаје:

 

1) Непокретна имовина - грађевински објекти

 

Бр.

пакета

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит

(дин)

1.

Пословни простор за који није утврђена делатност - ЛОКАЛ БР. 8, приземље, улаз А, број посебног дела 8/А, у Инђији, Ул. краља Петра I бр. 76, уписане површине 172м2, површина по налазу вештака  258,18 м2, који се налази у стамбено пословној згради блок 51, на к.п. 499, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права стечајни дужник,  уписан у лист непокретности 9662 КО Инђија 1 - део 4, са обимом удела 1/1.


20.438.733,00

4.087.746,6

 

2) Путничка возила

 

Бр.

пакета

Опис

Регистарска ознака

Год.

Процењена вредност (дин)

Депозит

(дин)

2.

DAEWOO Leganca

BG 407‐015

1988.

80.045,00

16.009,00

3.

Застава 101 скала 55 ТНГ

BG 914‐230

2008.

120.067,00

24.013,40

4.

Застава 101 скала 55 ТНГ

BG 914‐229

2008.

120.067,00

24.013,40

5.

Застава 101 скала 55 ТНГ

BG 911‐814

2008.

120.067,00

24.013,40


3) Камион

 

Бр.

пакета

Опис

Регистарска ознака

Год.

Процењена вредност (дин)

Депозит

(дин)

6.

Камион IVECO TURBO ZETA 79.12 AD, broj šasije: ZCFA798000Z02104, broj motora: FUAT804025229429702

BG 011‐SČ

1997.

377.355,00

75.471,00


4) Залиха намештаја

 

Бр.

пакета

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит

(дин)

7.

Залиха робе - намештаја према спецификацији

1.809.100,00

361.820,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће за трговину и услуге ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ - ПРОМЕТ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива