Вискоза" а.д. - „Свила" д.о.о., у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

07. феб. 2015.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву, број предмета 16/09 од  15.09.2009. године, веза Ст.бр.50/10, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника

 

 

Холдинг компанијa “Вискоза” а.д. - Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу свиле  „Свила“ д.о.о. у стечају, Лозница, ул. Градилиште бб


ОГЛАШАВА

Продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

 

1. Породична стамбена зграда - Зграда развоја, изграђена на к.п.бр. 9529/32 КО Лозница, зграда број 1, у улици Жике Поповића бр. 8, уписане површине 888м2, спратност објекта ПР + 2СП, укупне површине по налазу вештака 2664,00 м2, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1.

 

Идеални део од 7913/31738 на кат. парцели бр. 9529/67, укупне површине 03.06.88ха, уписана у лист непокретности бр. 8747 К.О. Лозница, врста земљишта - земљиште у грађевинском подручју, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.


31.981.850,00

6.396.370,00

преузмите оглас у целости
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД - ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СВИЛЕ СВИЛА ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња вештачких влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива