Неуспела продаја имовине ДП "Еко-храна" у стечају из Бољевца

05. дец. 2014.

Дана 05.12.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију-Центра за стечај, одржана је продаја имовине стечајног дужника, методом јавног надметања:


ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2


Ред.

бр.

Имовина

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин.)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1

Покретна и непокретна имовина, из Огласа

Целина 1

40.106.745,70

Неуспешна

/

2

Покретна и непокретна имовина, из Огласа

Целина 2

505.799,50

Неуспешна

/

3

Покретна имовина, из Огласа

Целина 3

65.000,00

Неуспешна

/

Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу,прераду и промет ЕКО-ХРАНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бољевац

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива