Продат део имовине ДП ПК "Годомин" у стечају из Смедерева

03. феб. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника ДП ПК „ГОДОМИН“ у стечају, Смедерево, методом jавног надметања.


С обзиром да није уплаћен ни један депозит нити положена банкарска гаранција за целине под ред. бр. 1, 3 - 12 и 15 - 20 из огласа о продаји непокретне имовине, комисија је ове продаје прогласила неуспелим.


На јавном надметању продата је следећа непокретна имовина:


Стечајни дужник
Имовинска целина (према огласу о продаји)
Почетна цена
 (дин)
Продајна цена
(дин)
  Купац
ДП ПК „Годомин“ у стечају, Смедерево
2
3.972.055,00
3.972.055,00
"TIN MILOVANOVIĆ INVEST" ДОО
Краљево
13
5.413.790,00
5.413.790,00
"COOLFOOD" ДОО
Београд
14
882.000,00
882.000,00
"COOLFOOD" ДОО
Београд

ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива