Продат део имовине саобраћајног предузећа „ПРВИ МАЈ" АД у стечају из Лешнице

30. јан. 2015.

САОПШТЕЊЕ

 


Дана 30.01.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 11:00 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника Индустријa грађевинског материјала „ПРВИ МАЈ“ АД у стечају из Лешнице, Ул. Маршала Тита бр. 126, методом јавног надметања по огласу о продаји објављеном дана 24.12.2014. године.


         Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

        Купац

2.

 

 

Целина број 2 - ЗЕМЉИШТЕ У КО ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА

4.092.200,80

2.046.100,40

"ЗОРКА - КЕРАМИКА" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ КЕРАМИКЕ ШАБАЦ

 

МБ: 17550829

ПИБ: 03302892;

 

 

 

 

За продајне целине бр. 1, 3, 4, 5 и 6 како закључно са 23.01.2015. године није уплаћен ни један депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, те да није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена НЕУСПЕШНОМ.

ИГМ ПРВИ МАЈ АД ЛЕШНИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРВИ МАЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕШНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лешница

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива