ДОО NITEX, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

05. јан. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр. 19/2013 од 17.12.2013. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Индустрија текстила ДОО „NITEX“ у стечају из Ниша,

Ул. Пантелејска бр. 77,

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

ЦЕЛИНА БР. 1

 

КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ TЕКСТИЛА У МЕДВЕЂИ који се састоји од:

 

·         ЗГРАДЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ - ХАЛА, уписана у В лист - 1. део л.н. 789 КО Медвеђа, бр. зграде 1, површине у основи  2.683.м2, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђен на к.п. 2362 уписаној у л.н. 789 КО Медвеђа;

·         ПОРТИРНИЦЕ, површине 18 м2, објекат изграђен на к.п. 2362 уписаној у л.н. 789 КО Медвеђа, објекат није уписан у базу катастарског операта;

·         КОТЛАРНИЦЕ, површине 22 м2, објекат изграђен на к.п. 2362 уписаној у л.н. 789 КО Медвеђа, објекат није уписан у базу катастарског операта;

·         ЗЕМЉИШТА - укупне површине 3ха 93а 14м2, уписано у л.н. 789 КО Медвеђа, као к.п. 2362, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, својина мешовита - обим удела 1/1;

·         ОПРЕМЕ са резервним деловима у власништву стечајног дужника, према спецификацији у продајној документацији;

·         ЗАЛИХА готових производа од текстила и полупроизвода од текстила.

 

71.294.840,00

14.258.968,00

ЦЕЛИНА БР. 2

 

СЛИКЕ У ВЛАСНИШТВУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, према спецификацији у продајној документацији

3.043.683,00

608.737,00

ЦЕЛИНА БР. 3

 

СТАТУА „ПРЕЉА", АНТОН АВГУСТИНЧИЋ, ин. бр.77 реплика урађена према оригиналу.

 

956.005,60

191.201,10

ЦЕЛИНА БР. 4

 

СТАТУА „ПРЕЉА" АЛЕКСАНДАР ШАКИЋ, ин. бр. 78

 

956.005,60

191.201,10

ЦЕЛИНА БР. 5

 

РАСХОДОВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА И ТО:

 

1. Теретно возило Застава; Тип: З 79.12; Снага:85 кW; Носивост: 3 т;

Година производње: 1993.

2. Теретно возило Застава 50.8; Шасија: ZCFA 506100Z061158;

Мотор Фиат 804005230597058; Година производње: 2002.

3. Комби возило Iveco Rival; Тип: Zastava 35H; Шасија:ZCFC3560102013267

4. Теретно возило Пикап Шкода Фелициа; Тип - Pickup 1,9D;

Шасија: TMBEHH673W5729546; Мотор: AEF 164628

5. Путничко возило Citroen Xantia; Тип - SX 2000i

Шасија: VF7X13A00013A9120; Мотор: PSAR6D10AJN33000048

6. Електровиљушкар Indos VAE 4/5

7. Електровиљушкар Indos VAE 4/12

8. Електроколица за транспорт робе Раде Кончар број 04358

277.890,00

55.578,00

преузмите оглас у целости
НИТЕКС ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА - НИТЕКС ДОО НИШ/НИТЕКС РАТКО ПАВЛОВИЋ

Локација:

Ниш (Пантелеј

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива