Продат део имовине ГП "Јастребац" из Крушевца, у стечају

25. дец. 2014.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине (целине 1,2,3,4) стечајног дужника Грађевинског  предузећа „ЈАСТРЕБАЦ“ са потпуном одговорношћу у стечају, из Крушевца методом јавног надметања, на којој је продата имовинска целина 2.


Предузеће
Имовинска целина (према огласу о продаји)
Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
ГП „ЈАСТРЕБАЦ“ са п.о. у стечају, Крушевац
2
7.153.420,00
4.400.000,00
Наташа Јовановић-Џугурдић

Закључно са 18.12.2014. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за куповину имовине - целине 1, 3, и 4, те се продаја ових целина проглашава неуспешном.


Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАСТРЕБАЦ СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива