Вискоза а.д.- СТАНДАРД д.о.о., у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

26. дец. 2014.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву, број предмета 45/10 од  03.06.2010. године, веза Ст.бр.11/09, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника

 

 

Холдинг компанијa “Вискоза” а.д. - Друштво са ограниченом одговорношћу за

друштвени стандард СТАНДАРД“ д.о.о. у стечају, Лозница,   Градилиште бб


ОГЛАШАВА

Продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

 

1. Зграда за коју није позната намена - Објекат Стара школа изграђен на к.п.бр. 9529/4 КО Лозница, број зграде 1, у улици Жике Поповића, уписане површине 712 м2, спратности Пр, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1. Кат. парцеле бр. 9529/4 и бр. 9529/70 укупне површине 0.19.10ха, уписане у лист непокретности бр. 7694 К.О. Лозница, врста земљишта - остало грађевинско земљиште, врста права - својина, облик својине приватна, носилац права- стечајни дужник.


 

7.936.000,00

1.587.200,00

 

2. Зграда за коју није позната намена - Ресторан Корд изграђен на к.п.бр. 9873/12 КО Лозница, зграда број 1, у улици Вере Бајан, уписане површине 434 м2, спратности Пр, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1. Идеални део од 1/2 на кат. парцелама бр. 9873/12 и бр. 9939, укупне површине 1.67.76ха, уписане у лист непокретности бр. 8471 К.О. Лозница, врста земљишта - остало грађевинско земљиште, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права- стечајни дужник.

 

 

 

 

 

 

2.879.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

575.880,00

 

 

 

 

 

3. Зграда за коју није позната намена - Ресторан бр. 1. изграђен на к.п.бр. 9529/56 КО Лозница, зграда број 1, у улици Жике Поповића, спратности Пр, уписане површине 628 м2, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1. Кат. парцела бр. 9529/56 укупне површине 0.06.28ха, уписане у лист непокретности бр. 7320 К.О. Лозница, врста земљишта - остало грађевинско земљиште, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.


  4.898.400,00

979.680,00

преузмите оглас у целости
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД - ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД СТАНДАРД ЛОЗНИЦА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива