ПРВИ МАЈ АД , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

24. дец. 2014.

На основу решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 72/10 од 13.4.2010. године и решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 72/10 од 27.9.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


Индустријa грађевинског материјала „ПРВИ МАЈ“ АД у стечају

из Лешнице, Ул. Маршала Тита бр. 126

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника јавним надметањем


Предмет продаје је имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:

 

1.                целина број 1 - РИБЊАК коју чини непокретна имовина стечајног дужника која се налази у КО Јадранска Лешница, и то:

- земљиште - обухвата кат. пар. бр. 2668, површине 2 ха 31 ар и 14 м2, по врсти остало земљиште, к.п.бр. 2839, површине 1 ха 43 ара и 22 м2, по врсти пољопривредно земљиште - њива 7. класе, кат. пар. бр. 2841, површине 38 ари, по врсти шумско земљиште - шума 4. класе, кат. пар. бр. 2857, површине 16 ари и 47 м2, по врсти пољопривредно земљиште - њива 5. класе и кат. пар. бр. 2859, површине 33 ари и 66 м2, по врсти пољопривредно земљиште - њива 6. класе. Предметне парцеле стечене су теретним правним пословима и исте су уписане у листу непокретности број 373 КО Јадранска Лешница, као друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1;

- објекти - на кат. пар. бр. 2668 КО Јадранска Лешница извршен је ископ земље и формирано вештачко језеро. На истој парцели подигнута је армирано-бетонска конструкција ради изградње надстрешнице. Цела парцела је ограђена плетеном и бодљикавом жицом постављеном на бетонске стубове;

 

Почетна цена у поступку продаје јавним надметањем износи: 3.264.599,14 динара.

Депозит за учешће у поступку продаје јавним надметањем износи: 1.305.839,66 динара.


2.                целина број 2 - ЗЕМЉИШТЕ У КО ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА коју чини кат. пар. бр. 2344/1, пољопривредно земљиште, површина 00.99.15ха, кат. пар. бр. 2344/2, пољопривредно земљиште, површина 00.48.64ха, кат. пар. бр. 2345/1, шумско земљиште, парцеле 00.19.97ха, кат. пар. бр. 2345/2, шумско земљиште, површина 00.13.66 ха, кат. пар. бр. 2346/1, пољопривредно земљиште, површина 00.59.29ха, кат. пар. бр. 2454/2, шумско земљиште, површина 00.92.87ха и кат. пар. бр. 2456/3, шумско земљиште, површина 01.06.33ха. Предметне парцеле стечене су теретним правним пословима и исте су уписане у листу непокретности број 373 КО Јадранска Лешница, као друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1.


Почетна цена у поступку продаје јавним надметањем износи: 2.046.100,40 динара.

Депозит за учешће у поступку продаје јавним надметањем износи: 818.440.16 динара.

преузмите оглас у целости
ИГМ ПРВИ МАЈ АД ЛЕШНИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРВИ МАЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕШНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лешница

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива