Продата имовина ГП "Рад" у стечају, Грделица

19. нов. 2014.

САОПШТЕЊЕ

 

Дана 18.11.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала број 301, одржана је продаја  имовине стечајног дужника, методом јавног надметањa, и то:

 

Предмет продаје је била имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама, из Огласа:


ЦЕЛИНА БР. 1 (малопродајни објекат „Самоуслуга“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб);

ЦЕЛИНА БР. 2 (малопродајни објекат „Продавница беле технике“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб) ;

ЦЕЛИНА БР. 3 (малопродајни објекат „Пекара“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб) ;

ЦЕЛИНА БР. 4 (малопродајни објекат „Продавница текстила“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб) ;

ЦЕЛИНА БР. 5 (малопродајни објекат „Локал - бивша благајна“, у Грделици, Ул. Милентија Поповића бб) ;

ЦЕЛИНА БР. 6 (малопродајни објекат „Продавница сточне хране“, у Грделици, Ул. Маршала Тита бр. 38) ;

ЦЕЛИНА БР. 7 - у оквиру ове продајне целине продају се залихе материјала и резервних делова;


Продата је следећа имовина:

Ред.

бр.

Предузеће

 

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин.)

Продајна цена

(дин.)

Купац

  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 1

2.311.761,00

5.000.000,00

ТР СНЕЖАНА ЛБ ДЕЈАН МАРКОВИЋ ПР

МБ: 60986827

  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 2

1.192.396,00

1.192.396,00

СЗТР ФРИГО БОРА БОБАН КОСТАДИНОВИЋ ПР ГРДЕЛИЦА (ВАРОШ)

МБ: 54638477

  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 3

1.795.239,00

5.700.000,00

Боривоје Марковић


  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 4

2.396.210,00

2.396.210,00

Снежана Јовић


  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 5

392.123,00

392.123,00

Будимир Костадиновић

  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 6

951.602,00

951.602,00

Бобан Ивковић

  1.  

Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица

Целина 7

153.611,00

153.611,00

ДАНИЈЕЛ ИДИЋ ПР ТУРЧИН Д ЛЕСКОВАЦ

МБ: 62241926Стечај

Грађевинско предузеће РАД Грделица (Варош) - у стечају

Локација:

Грделица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива