Продат део имовине ГПДП "Марко Орешковић" у стечају, Апатин

17. нов. 2014.

Дана 03.11.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног  дужника, методом јавног прикупљања понуда:


ГПДП „Марко Орешковић " ХК у стечају из Апатина


Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

Целина бр. 2 из Огласа о продаји од 1. октобра 2014.

88.464.186,07

10.000.000,00

„АР Градња“ Водоводска 162а Београд


Комисија је констатовала да је достављена понуда за Целину бр. 2 од стране АР Градња, Водоводска 162а, Београд, у износу од 10.000.000,00, односно 11,30 % од процењене вредности, те је затражила сагласност Одбора поверилаца, с обзиром да је понуђени износ мањи од 50% од процењене вредности.


Дана 14.11.2014. године, Одбор поверилаца је дао сагласност да се прихвати понуђена цена од 10.000.000,00 динара коју је понудио „АР Градња“, Водоводска 162а, Београд, те је комисија продају прогласила успелом.

Стечај

Грађевинско производно друштвено предузеће МАРКО ОРЕШКОВИЋ Холдинг компанија АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива