КОНСТАНЦИА ПЛУС, у стечају оглашава продају имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

18. нов. 2014.

На основу решења Привредног суда у Сомбору, посл. бр. Ст.21/2010 од 01.02.2010. године, а у складу са чланoвима 110 и 111 Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» бр. 84/04 и 85/05) и  Националним  стандардом  број  5 о  начину  и поступку  уновчења имовине  стечајног  дужника

( « Службени гласник Републике Србије »  број 13/2010 ), уз претходно  прибављену сагласност  Одбора

поверилаца од 21.04.2014. године,  стечајни управник стечајног дужника


"КОНСТАНЦИА ПЛУС" у стечају из Апатин,

Сонћанска бб

ОГЛАШАВА

 

ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ

МЕТОДОМ  НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА


Предмет продаје је непокретна имовина коју чинe:


-објекти у рушевном стању који се налазe у Апатину, Сонћанска бб, према упису означени као зграде и објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, број зграде од 1 до 30, упис преузет из ЗКЊ, врста права : својина, облик својине: приватна, , изграђени на катастарској парцели број 4908/1 у државној својини Републике Србије, обим удела 48168/49268, уписани у Лист непокретности број 7185 К.О. Апатин и то као:


-           Зграда бр.1, зграда дрвне индустрије,индустрије намештаја и производње папира,
површине 220.00 м2;

-          Зграда бр.2, зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 102.00 м2;

-           Зграда бр.3, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира-   површине 51.00 м2;

-          Зграда бр.4, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 164.00 м2;

-          Зграда бр.5, Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 342.00 м2;

-          Зграда бр.6, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 13.00 м2;

-          Зграда бр.7, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 48.00 м2;

-          Зграда бр.8, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине10.00 м2;

-          Зграда бр.9, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 7.00 м2;

-          Зграда бр.10, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 53.00 м2;

-          Зграда бр.11, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 122.00 м2;

-          Зграда бр.12, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 217.00 м2;

-          Зграда бр.13, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 526.00 м2;

-          Зграда бр.14, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површинe 423.00 m2;

-          Зграда бр.15, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 603.00 м2;

-          Зграда бр.16, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 169.00 м2;

-          Зграда бр.17, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 88.00 м2;

-          Зграда бр.18, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 102.00 м2;

-          Зграда бр.19, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине18.00 м2;

-          Зграда бр.20, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 102.00 м2;

-          Зграда бр.21, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 103.00 м2;

-          Зграда бр.22, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 32.00 м2;

-          Зграда бр.23, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 346.00 м2;

-          Зграда бр.24, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира
површине 345.00 м2;

-          Зграда бр.25, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 655.00 м2;

-          Зграда бр.26, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 509.00 м2;

-          Зграда бр.27, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 17.00 м2;

-          Зграда бр.28, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 434.00 м2;

-          Зграда бр.29, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површине 457.00 м2;

-          Зграда бр.30, објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира,
површинe 10.00 м2;

Процењена вредност износи : 5.835.351,20 динара.

Новчани износ : 1.000.000,00 динара.

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на било који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


преузмите оглас у целости
Стечај

КОНСТАНЦИА ПЛУС AKЦИОНО DРУЂТВО ЗA PРОИЗВОДЊУ, PРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива