ИХП ПРАХОВО СОЛИ ДОО ПРАХОВО у стечају из Прахова. Оглашава продају дела покретне имовине методом јавног надметања.

08. нов. 2014.
           
 
 
На основу Решења Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.216/11 од 24.04.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132.и133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник као законски заступник стечајног дужника
 
ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
„ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО ПРАХОВО у стечају
из Прахова.
 
ОГЛАШАВА
Продају дела покретне имовине методом  јавног  надметања
 

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
Целина бр. 1: ЦИСТЕРНЕ ЗА КАЛЦИНИСАНУ СОДУ
1. Вагон цистерна број 3372 932 5008-6;
2. Вагон цистерна број 3372 932 5003-7;
3. Вагон цистерна број 3372 932 5006-0;
4. Вагон цистерна број 3372 932 5023-5;
5. Вагон цистерна број 3372 932 5028-4;
6. Вагон цистерна број 3372 932 5007-8;
7. Вагон цистерна број 3372 932 5031-8,
8. Вагон цистерна број 3372 932 5021-9;
9. Вагон цистерна број 3372 932 5010-2;
10. Вагон цистерна број 3372 932 5004-5;
11. Вагон цистерна број 3372 932 5015-1;
12. Вагон цистерна број 3372 932 5011-0;
13. Вагон цистерна број 3372 932 5024-3;
14. Вагон цистерна број 3372 932 5025-0;
15. Вагон цистерна број 3372 932 5019-3;
16. Вагон цистерна број 3372 932 5013-6;
17. Вагон цистерна број 3372 932 5018-5;
18. Вагон цистерна број 3372 932 5012-8;
19. Вагон цистерна број 3372 932 5020-1;
20. Вагон цистерна број 3372 932 5026-8;
21. Вагон цистерна број 3372 932 5014-4;
22. Вагон цистерна број 3372 932 5022-7;
23. Вагон цистерна број 3372 932 5016-9;
24. Вагон цистерна број 3372 932 5000-3;
25. Вагон цистерна број 3372 932 5033-4;
26. Вагон цистерна број 3372 932 5001-1;
27. Вагон цистерна број 3372 932 5034-2;
28. Вагон цистерна број 3372 932 5032-6;
29. Вагон цистерна број 3372 932 5005-2;
30. Вагон цистерна број 3372 932 5002-9;
31. Вагон цистерна број 3372 932 5027-6;
32. Вагон цистерна број 3372 932 5029-2;
33. Вагон цистерна број 3372 932 5009-4;
34. Вагон цистерна број 3372 932 5030-0;
35. Вагон цистерна број 3372 932 5017-7,
 
12.682.670,00
5.073.068,00

Преузмите оглас у целости
Стечај

ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО - СОЛИ у стечају

Локација:

Прахово

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива