Неуспела продаја имовине ДПП "Јабука" у стечају

03. нов. 2014.

Дана 21.10.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3 спрату, одржана је продаја имовине предузећа " ДПП «ЈАБУКА» у стечају, Јабука, ул. Маршала Тита бр.10, методом прикупљања писаних понуда.

С обзиром да je понудa понуђача билa нижa од 50% процењене вредности имовине назначене у огласу, одлуку о прихватању понуђенe цене доноси Одбор поверилаца стечајног дужника.

Председник одбора поверилаца Биљана Јовановски обавестила је стечајног управника дана 03.11.2014. године путем електронске поште да Одбор поверилаца не прихвата понуду понуђача.

РЕЗУЛТАТ:

Стечајни дужник

Имовина

Процењена вредност

 (дин)

Понуђена цена

(дин)

Понуђач

ДПП«ЈАБУКА» у стечају, Јабука, ул. Маршала Тита бр.10

Земљиште које обухвата 141 катастарску  парцелу, у укупној површини од 115ха 95а 69м2,  уписано у листове непокретности број 2058,3311,3312,3314 КО Јабука и 13423 и 15782 КО Панчево

265.610.875,14

69.580.000,00

неуспела

Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабука

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива