ПП Нови Козјак АД у стечају и ДППП Вирт у стечају оглашавају издавање у закуп имовине

16. окт. 2014.
ПП ''НОВИ КОЗЈАК''А.Д. У СТЕЧАЈУ из Новог Козјака, ул. Светог Саве бр.49, матични број 08047561, пиб 101086992 и ДППП ''ВИРТ'' У СТЕЧАЈУ из Вршца, ул. Маргитски пут бб, матични број 08045160, пиб 100912686, које заступа Агенција за приватизацију, Центар за стечај, из Београда ул. Теразије бр.23 преко повереника Дракул Игора:
 
 
 
ОГЛАШАВАЈУ
издавање у закуп имовинејавним прикупљањем писаних понуда
 и то:
 
Целина 1: Парцеле укупне површине 173ха64а55м2, лист непокретности бр.3 КО Нови Козјак
                   са Економијом 1, површине 13ха00а55м2, лист непокретности бр.3 КО Нови Козјак
Целина 2: Парцеле укупне површине 158ха79а77м2, лист непокретности бр.3 КО Нови Козјак
                   са Економијом 3, површине 36а45м2, лист непокретности бр.3 КО Нови Козјак
Целина 3: Парцеле укупне површине 82ха57а93м2, лист непокретности бр.163 КО Ватин.
Целина 4: Парцеле укупне површине 26ха20а5м2, лист непокретности бр.16132 КО Вршац
 
Закуп се уговара на временски период од 10.11.2014. до 31.10.2015.године;
преузмите цео документ
Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу ВИРТ ВРШАЧКИ РИТОВИ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршачки Ритови

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива