ДГП ЗЛАТИБОР, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

30. сеп. 2014.

На основу решења Трговинског суда у Ужицу Ст.бр. 7/08 од 21.07.2008. године, закључка стечајног судије Трговинског суда у Ужицу Ст.бр. 7/08 од 3.9.2008. године,  у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04 и 85/05), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника


 

ДГП ''ЗЛАТИБОР'' у стечају из Ужица, ул. Велики парк бр.3


ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

 

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

 

 

Процењена

вредност

(дин.)

 

Депозит (дин.)

 

1.Гаража у ул. Димитрија Туцовића бр. 40, у Ужицу, површине 17,96м2 - у сутерену стамбено пословног објекта, зграда бр. 1, на кат. парцели бр. 9326/3, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права стечајни дужник, уписана у лист непокретности бр.10970 К.О. Ужице, са обимом удела 1/1.

675.296,00

 

135.059,20

 

 

2. Опрема за обраду камена  по пописној листи  која је саставни део продајне документације.


11.309.900,00

2.261.980,00

Преузмите
Стечај

Друштвено Грађевинско предузеће ЗЛАТИБОР УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива