YUKO ДП П.О., у стечају оглашава продају непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда

26. сеп. 2014.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст. 30/2010 од 28.04.2010. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника


Холдинг Компанија  „YUKO“ ДП П.О. Житиште  у стечају

Ђуре  Јакшића  бр. 2


О Г Л А Ш А В А


ПРОДАЈУ  НЕПОКРЕТНЕ   ИМОВИНЕ

 МЕТОДОМ  ЈАВНОГ  ПРИКУПЉАЊА  ПОНУДА

                                                                             

 Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника коју чине две целине, и то:

Редни број целине

Назив

Процењена вредност

(дин.)

Депозит

(дин.)

ЦЕЛИНА

I

Пољопривредно и шумско земљиште, потес „Чарда“, уписано у лист непокретности бр. 87 КО Книћанин, укупне површине 2 ха 03 а 19 м2, на следећим катастарским парцелама:

- к.п. 1328 (на којој су уписана три објекта укупне површине 1018 м2, који су у стварности срушени, земљиште уз објекте 5 а и пашњак 3. класе површине 28 а 07 м2) укупне површине 43 а 25 м2;

- к.п. 1329, пашњак 3. класе, површине 97 а 57 м2;

- к.п. 1330, шума 2. класе, површине 62 а 37 м2.

2.388.004,00

477.601,00

ЦЕЛИНА

II

Пословни  простор - локал бр. 34, на Новом Београду, Блок 45 (стари тржни центар), површине 14,83 м2, у оквиру зграде бр. 1 на кат. парцели бр. 4920/2, уписане у листу непокретности бр. 4527 КО Нови Београд (ванкњижно право својине).

2.218.244,00

443.649,00

преузмите оглас у целости
Стечај

HOLDING KOMPANIJA YUKO DP PO ŽITIŠTE ZA HOLDING POSLOVE, ŽITIŠTE - U STEČAJU

Локација:

Житиште

Делатност:

Узгој живине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива