ДПП ЈАБУКА , у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

20. сеп. 2014.

 На основу решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву од 16.02.2010.године, број предмета Ст.23/2010, а у складу са чланoвима 109, 110, 111, 112 и 113 Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС» бр. 84/2004), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине («Службени гласник РС»,  бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


ДПП«ЈАБУКА » у стечају, Јабука, ул. Маршала Тита бр.10


ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине

јавним прикупљањем понуда


Предмет продаје је део имовине стечајног дужника и то једна имовинска целина коју чини:

земљиште које обухвата 141 катастарску  парцелу, у укупној површини од 115ха 95а 69м2,  уписано у листове непокретности број 2058,3311,3312,3314 КО Јабука и 13423 и 15782 КО Панчево


Процењена вредност имовине је:265.610.875,14 динара


Депозит износи:  53.122.175,02 динара


преузмите оглас у целости
Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабука

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива