ДП ШПЕДИЦИЈА , у стечају оглашава давање дела имовине у закуп непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

19. сеп. 2014.

ДП „ШПЕДИЦИЈА“ Кикинда у стечају

О Г Л А Ш А В А
давање дела имовине у закуп
непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда,
са могућношћу да се, након отварања, понуде побољшају

У закуп се даје имовина као целина и то:

•         пољопривредно земљиште у КО Иђош

Предмет закупа чини пољопривредно земљиште у власништву и поседу ДП „Шпедиција“ Кикинда у стечају, које се налази у КО Иђош, укупне површине 364 ха 92 а 05 м2,  уписано у следећим листовима непокретности:

•              КО Иђош       л. н. 2216                  укупна површина   355 ха 61 а 45 м2

•              КО Иђош       л. н. 2217                  укупна површина       1 ха 40 а 07 м2

•              КО Иђош       л. н. 2218                  укупна површина       5 ха 39 а 04 м2

•              КО Иђош       л. н. 499                    укупна површина       2 ха 51 а 49 м2


преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ТРАНСПОРТ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈА КИКИНДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кикинда

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива