ЗЗ Молин , у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

19. сеп. 2014.

ЗЗ „Молин“ у стечају, Новa Црњa

 

О Г Л А Ш А В А

Издавање у закуп пољопривредног земљишта непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, са могућношћу да се, након отварања понуда, понуда побољша

 

 

Пољопривредно земљиште, које је предмет издавања у закуп у власништву ЗЗ „Молин“ у стечају Нова Црња, укупне површине 396 ха 14 а 11 м2,  уписано је у следећим листовима непокретности:


Ред.бр.

К.О.

Л.Н.

ха

а

м²

1.

Молин

125

305

59

95

2.

Банатска Топола

1014

6

37

63

3.

Војвода Степа

764

1

02

46

4.

Александрово

880

3

21

79

5.

Тоба - део земљишта

171

50

25

47

6.

Нова црња - део земље

189 

28

20

22

7.

Српска Црња

1845

1

46

59

УКУПНО

396

14

11

преузмите оглас у целости
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива