Продат стечајни дужник ДП Пољопривреда долине-Ором, као правно лице

30. јул. 2014.

Дана 23.06.2014. године, одржана је продаја стечајног дужника ДП"ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ"у стечају из Орома, ул. Петефи  Шандора  бр.79 као правног лица, прикупљањем писмених понуда .

Пристигла  понуда је нижа од 50% процењене вредности и прослеђена је Одбору поверилаца на изјашњење. Одбор поверилаца је дао сагласност за прихватање цене испод 50% од процењене вредности предмета продајеРед.

бр.

Предузеће


Напомена

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

         Купац

1.       

ДП"ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ"у стечају из Орома

Правно лице

29.786.800,00

динара

7.500.000,00 динара

„СТ МАРК“ ДОО Ором,м.бр.20170069


Стечај

Друштвено предузеће ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ ОРОМ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ором

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива