Продат део имовине стечајног дужника ЗЗ Бела Паланка из Беле Паланке

30. јул. 2014.

Дана 30.07.2014. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 11:00 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника Земљорадничка задруга ,,БЕЛА ПАЛАНКА“ у стечају, из Беле Паланке, Ул. Крсте Тошића бр. 30

као покретнa имовинa стечајног дужника која се продаје као целина број 3, методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 27.06.2014. године.


        Резиме продаје:


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

            Купац

1.Покретна имовина као целина број 3

4.422.662,50

2.232.999,00

ПРОДАТО

 

Зоран Јанковић, из села Десић


 

 

Најбоља и једина понуда износи 2.232.999,00 динара и иста је виша од 50% од процењене вредности имовине по огласу о продаји од 27.06.2014. године, па се понуђач Зоран Јанковић, ЈМБГ 0212978722029, из села Десић проглашава купцем предметне имовине

 


Стечај

ЗЗ БЕЛА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива