ДППП ''ВИРТ'' , у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

19. јун. 2014.На основу члана 27 и члана 135 Закона о стечају, као и поглавља III Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника- Национални стандард број 5, Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:  

 ДППП ''ВИРТ''  у стечају из Вршца                           

                                                                  ОБЈАВЉУЈЕ

                                         ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

                                                                        за

Вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

 

За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:

·         процену вредности имовине ликвидационом методом

·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.

 

Проценитељ ће такође :

·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,

·         утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима).

 

Oдабир најбољег понуђача ће извршити одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.

 

Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: канцеларија стечајне управе, Булевар Михаила Пупина 10и/152, 11070 Нови Београд, телефон: 063-243-238 сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова, или путем e-mail адресе:  drakuligor@beotel.net


Понуде за вршење услуга процене могу се предати најкасније 08.07.2014. године до 12:00 часова,  на адресу Агенција за приватизацију, Центар за стечај, Канцеларија 314, Теразије 23, Београд.

 


Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу ВИРТ ВРШАЧКИ РИТОВИ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршачки Ритови

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива