ГПДП "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" , у стечају оглашава продају дела имовине јавним надметањем

13. јун. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Привредног (Трговинског) суда у Сомбору, број предмета Посл.Бр.Ст. IV Ст.5/2009 од 27.08.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужникаХолдинг компанија

ГПДП  "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" у стечају из Апатина

  ул. Светог Саве бр.8

 

 

ОГЛАШАВА

продају дела имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је део имовине стечајног дужника коју чини:

Преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско производно друштвено предузеће МАРКО ОРЕШКОВИЋ Холдинг компанија АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива