Неуспела продаја имовине АД „Слобода" Панчево, у стечају

03. јун. 2014.
Продаја имовине предузећа АД „Слобода“ у стечају из Панчева, методом јавног прикупљања понуда, проглашена је неуспелом пошто није било заинтересованих купаца.
 
 
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
1. Хотелски комплекс:
- Хотел „ТАМИШ“ у Панчеву, са припадајућом инфраструктуром (пратећим садржајима) и опремом, изграђен на парцели 3954/1 К.О. Панчево, и то:
- Зграда бр.1 - Зграда угоститељства – ХОТЕЛ ТАМИШ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ, ( По+Пр+7) , површине у основи 3.362м2, објекат има одобрење за употребу
-Зграда бр.3 - Трафо станица, укупне површине у основи 54м2, објекат има одобрење за употребу
све уписано у листу непокретности 2537 К.О. Панчево
- Припадајућа покретна имовина према списку у продајној документацији
Укупна измерена корисна површина објеката износи 7.633,80 м2 (извор: Процена вредности Хотела Тамиш, Института за економска истраживања, јануар 2013. године)
644.436.321,00
неуспела
        /
 
 
 
 
 
 
Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива