Продата покретна имовина „Геобироа" у стечају

27. мар. 2014.

Покретна имовина предузећа за геолошка истраживања „ГЕОБИРО“ ДП у стечају из Ваљева продата је као јединствена целина предузећу „Фонтана“ ДОО из Ваљева за 759.211 динара. Имовина стечајног дужника продата је методом јавног прикупљања писаних понуда, а у складу са огласом о продаји објављеном 21. фебруара 2014. године.


Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

            Купац

1.

Покретна имовина као јединствена целина

1.516.200,00

759.211,00


"ФОНТАНА" ДОО, Ваљево

 

 

 

 


Стечај

Предузеће за геолошка истраживања ГЕОБИРО ДП ВАЉЕВО- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива